کارخانه بیک

ما عوض می‌شویم، اما بیک همان بیک است (فقط بیک مثل بیک می‌نویسد)

/only-bic

بدون شک یکی از ساده‌ترین و زیباترین شعارهای تبلیغاتی که همه به خاطر دارند متعلق به کارخانه بیک است. با گذشت این همه سال که از تولید خودکارها و خودنویس‌های متنوع می‌گذرد کمتر خودکاری را این‌قدر ساده و خوش‌دست، بدون تزئینات زائد و با کیفیتی تا به این حد اعجاب‌انگیز می‌توان یافت. آری هنوز هم "فقط بیک مثل بیک می‌نویسد".