در این صفحه انواع قلمتراش برای قط زدن و تراشیدن قلم نی قرار داده خواهد شد. به علاوه سنگ رومی یا سنگ چاقو که برای تیز کردن استفاده می‌شود به عنوان ابزار مکمل بارگذاری خواهد شد.


دسته‌بندی