معرفی کتاب

معرفی کتابهای آموزش خوشنویسی با خودکار نوین تحریر

/book-introduction-novintahrir2

در این بخش به معرفی کتابهای آموزش خوشنویسی با خودکار نوین تحریر و توضیح ساختار کتابها خواهیم پرداخت. از این مجموعه کتابهای خوش خط شو (سطح متوسط) و کتاب دو جلدی آموزش خوشنویسی با خودکار نوین تحریر (سطح پیشرفته 1 و 2) به چاپ رسیده است.