چاپی نوین تحریر

ترتیب نمایش:

چاپی نوین تحریر

کاغذهای نوین تحریر در پنج طرح و رنگ به منظور خلق آثار مختلف مانند چلیپا، کتیبه و ... تنظیم شده است. این نوع کاغذ برای خوشنویسی خودکاری بسیار مناسب خواهد بود.

دسته‌بندی